skip to Main Content
Vino And Birra, online wine shop | Nenad Marković

O projektu

Specijalizovana prodavnica vina iz Čikaga imala je potrebu za modernim i lepim web sajtom na kome će prezentovati kompletnu svoju ponudu.

Aktivnosti : Dizajn, HTML/CSS kodiranje
Objavljen : 20.10.2012.
Client : Vino and Birra wine shop
Status : Nije aktivan
Link projekta : vinoandbirra.nenadmarkovic.com

Back To Top