skip to Main Content
drbojic

O projektu

Sa ordinacijom Dr Bojić sarađivali smo u reorganizaciji i izradi modernog i lepog portala na kome se može osim širokog spektra usluga pronaći i mnogo zanimljivih informativnih tekstova iz oblasti kojom se ordinacija bavi.

Aktivnosti : Dizajn, CMS, HTML/CSS
Objavljen : Avgust 2015.
Klijent : Ordinacija Dr Bojić
Status : Aktivan
Link projekta : www.drbojic.com/

Back To Top